ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 ІРКЛІЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ

 

Мета діяльності психологічної служби.

        Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учня, стимуляція до саморозвитку та самореалізації в подальшому житті.

Задачі психологічної служби

 1. Психологічний супровід навчально виховного процесу.
 2. Реалізація профілактичних, корекційних та навчально просвітницьких заходів.
 3. Допомога в вирішенні проблем які хвилють учнів.
 4. Своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учня, мотивів його поведінки, діяльності з урахуванням вікових, індивідуальних, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших особливостей.
 5. Створення умов для розвитку та самовиховання учнів.
 6. Сприяння створенню психологічного клімату і умов для повноцінного розвитку дитини в підлітковому віці.
 7. Вивчення особливості дитини та формування її особистості в контексті її життєвих умов, виховання та взаємодії з дорослими та однолітками.

 

 1. Психологічне діагностування учнів.
 1. З метою діагностики адаптації учнів І курсу проводиться "анкета першокурсника", проективна методика “хто я...”,
 2. Міжособистісні стосунки в групах вивчаються за методикою "Соціометрія".
 3. Вибірково визначається тип темпераменту за тестом Айзенка.
 4. Досліджуються акцентуації характеру підлітків за К.Леонгардом.
 5. Вибірково проводиться діагностика готовності до оволодіння обраною професією за активізуючою профорієнтаційною методикою Н.Пряжникова "Будь готов!".
 6. Анкетування "Вчитель очима учнів" проводиться з метою оцінки і рейтингування педагогічної діяльності .
 7. За результатами діагностики проводиться індивідуальна робота.
 1. Психологічне консультування учнів проводиться з проблем:
 1. взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль в колективі);
 2. взаємостосунки з викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями, дорослими, батьками, ровесниками;
 3. взаємостосунки чоловік-жінка;
 4. усвідомлення власної особистості, внутрішньоособистістні конфлікти, профілактика комплексу неповноцінності;
 5. залежності особистості (алкогольній, наркотичній, комп’ютерній).

III. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота.

      В звя'зку з тим, що перше десятиріччя третього тисячоліття Генеральною асамблеєю ООН проголошено Міжнародним десятиріччям культури та не насильства здійснюються слідуючи заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності:

 • з метою кращої соціалізації молоді для дівчат III курсу проводяться тренінги по "Запобіганню торгівлі людьми";
 • з метою зниження ризику насильства, як фізичного, психологічного так і сексуального, для дівчат І курсу проводяться тренінгові заняття "Як запобігти насильству";
 • з метою реалізації державної програми профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу проводиться цикл тренінгових занять, котрий закінчується навчально-розважальною грою брейн-ринг до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом.

       З метою попередження суїцидальної поведінки проводяться виховні години з елементами тренінгу.

Основними напрямками антинаркотичної роботи є:

 1. зустрічі учнів з лікарем-наркологом Іркліївської районної лікарні;
 2. упровадження антинаркотичної програми “Незалежність особистості” і “Так чи ні”;
 3. проведення відеосемінару “Скажи наркотикам Ні!”;
 4. рамках тижня суспільних дисциплін проводиться цикл тренінгових занять "Підлітки мають знати свої права".

 

Робота з педагогічним  колективом

        Для учителів-предметників та класних керівників проводяться психолого - педагогічні семінари (4р. на рік ).

Зміст навчально-просвітницької роботи з учителями такий:

 1. Вивчення індивідуального стилю пізнання учня.
 2. Робота класного керівника по забезпеченню соціального розвитку школяра.
 3. Психологічні основи формування позитивного психологічного
  • клімату
  • учнівських колективах.
 4. Психологічні основи конструктивної взаємодії  з підлітками
 5. Психологічні засади роботи педагогічного колективу в умовах
 6. Організація занять з розвитку особистості школяра.

 

Психологічне консультування педагогічних працівників проводиться з проблем:

 1. адекватного усвідомлення свого статусу в сім'ї, родині, професії, суспільстві;
 2. відреагування стресогенних подій;
 3. гуманізації навчально - пізнавальної діяльності;
 4. роботи по формуванню учнівського колективу;
 5. роботи з педагогічно занедбаними дітьми;
 6. роботи з схильними до девіантної поведінки учнями;
 7. психотерапевтичного характеру;
 8. за результатами діагностики.

Консультування адміністрації училища.

       З питань покращення психологічного мікроклімату в колективі, усунення деструктивних ознак, вдосконалення управлінської системи впливу на підлеглого, прямий і зворотній зв'язок, мотивація взаємодії.

Організаційно-методична робота.

 1. Під патронатом НМЦ ПТО творчою групою психологів, під керівництвом психолога Центру, організовуються та проводяться обласні семінари практичних психологів ПТНЗ.
 2. Надається організаційна допомога при проведенні обласних семінарів соціальних педагогів НМЦ ПТО на базі Центру.
 3. Систематизуються і комплектуються матеріали за окремими темами .
 4. Регулярно підвищується фаховий рівень психолога шляхом:
  • відвідування навчально-методичних заходів м/о психологів ПТНЗ і шкільних психологів;
  • участі в науково-практичних конференціях ;
  • роботи в навчальній групі з психологічного консультування;
  • власної групової психотерапії.
  • вивчення методичної, психологічної літератури.
 5. Крім того відвідуються відкриті уроки, конкурси професійної майстерності, виховні години загального масштабу, вибірково екзамени, святкові концерти, конкурси-огляди художньої самодіяльної творчості учнів.

Організація психологічної просвіти.

       З метою формування психологічної культури, підвищення психологічної компетенції викладачів, учнів та батьків психологічна просвіта проводиться за напрямками:

педагогічних працівників:

 1. виступи на педагогічних читаннях
 2. виступи на педагогічних радах;
 3. проведення психолого-педагогічних семінарів,
 4. методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем;
 5. організація виставки психологічної літератури ;
 6. аналіз відкритих уроків;
 7. через матеріали стенду "психологічна служба ліцею".

учнів:

 1. методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем;
 2. пропаганда здорового способу життя за програмою "Рівний - рівному";
 3. через інформацію стенду "психологічна служба ліцею ".

батьків:

 1. виступ на батьківських зборах;
 2. розповсюдження буклетів "Азбука сімейного життя";
 3. через інформацію стенду "психологічна служба ліцею ".

 

on 22 лютого 2018
Перегляди: 982